Ledenlijst

Op de ledenlijst reproductierechten staan alle beeldmakers waarvan Pictoright het volledige auteursrecht beheert. De ledenlijst volgrecht bestaat uit beeldmakers voor wie Pictoright het volgrecht uitoefent. U kunt eenvoudig zoeken op (een deel van) de voor- of achternaam of pseudoniem.

Reproductierecht

Volgrecht

Disclaimer: Deze ledenlijst geldt als ondersteuning van onze klanten. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ledenadministratie van Pictoright en haar zusterorganisaties en de aansluitovereenkomsten met kunstenaars gelden als grondslag voor auteursrechtelijke aanspraken. Sommige aangeslotenen zijn alleen voor een beperkte dienstverlening aangesloten, zoals bijvoorbeeld rechtshulp. Dit geldt met name voor makers (zoals fotografen, illustratoren etc.) die in opdracht van mediabedrijven (zoals uitgeverijen, omroepen etc.) werken en daarmee zelf afspraken maken over openbaarmaking en vergoeding. U kunt te allen tijde navraag doen bij Pictoright.