{"message":"OK","json":"[{\"pseudonym\":\"Van der heijden,Vanderheijden\",\"connectedto\":\"\",\"surname\":\"Vanderheyden\",\"connectedsince\":\"07-02-1995\",\"nationality\":\"\",\"ipi-number\":\"I-003559688-2\",\"birthdate\":\"23-06-1928\",\"firstname\":\"Jcj\",\"name\":\"Jcj Vanderheyden\",\"dateofdeath\":\"27-02-2012\"}]"}